Ominaisuudet

 • Turvallinen sisäänkirjautuminen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 • Kaksivaiheinen autentikointi.
 • Salasanan palautusmahdollisuus käyttäjille, jotka ovat unohtaneet tunnuksensa.
 • Monikielinen tuki käyttöliittymälle (englanti ja suomi).
 • Tikettien luonti sähköpostitse ja käsin.
 • Yksityiskohtainen tiketti-näkymä, jossa voi muokata taulukossa tikettien tietoja
 • Mukautettavat tikettikentät, mukaan lukien lähde, kiireellisyys ja tila.
 • Mahdollisuus määrittää tikettejä vastuuhenkilöille ja käsittelytiimeille.
 • Ilmoitus vastuuhenkilölle uudesta tiketistä.
 • Tuki erityyppisille tiketeille, kuten palveluun/tuotteeseen liittyvät, yleiset tiedustelut jne.
 • Mukautettavat tikettien kuvaukset HTML-tuella.
 • Tarkennetut hakuominaisuudet tiketteihin mukautettavilla suodattimilla.
 • Mahdollisuus tallentaa ja ladata hakuparametreja tikettien tehokasta käsittelyä varten.
 • Mahdollisuus suodattaa tikettejä kiireellisyyden, tilan, numeron, lähteen ja muiden ennalta määritettyjen kriteerien mukaan.
 • Mahdollisuus tallentaa hakuja suosikeiksi henkilökohtaista tai yhteistä käyttöä varten.
 • Mukautettu sarakekonfigurointi henkilökohtaisia tikettilistoja varten.
 • Mahdollisuus viedä tiketit Exceliin raportointia ja analysointia varten.
 • Käyttäjien hallinta käyttäjätilien luomiseen ja ylläpitoon.
 • Ryhmien ja luokitusten hallinta lippujen organisoitua käsittelyä varten.
 • Pääsy lisäasetuksiin ja ulkoisiin API-sovittimiin järjestelmäintegraatiota varten.
 • Henkilökohtaiset käyttäjäprofiilit, joissa on mahdollisuus vaihtaa käyttöliittymän kieli.
 • Käyttäjäkohtainen sähköpostimääritys viestintäasetuksia varten.
 • Suojausasetukset, mukaan lukien salasananvaihtotoiminto.
 • Tuo Excelistä -toiminto tietojen syöttämistä ja siirtämistä varten.
 • Responsiivinen muotoilu yhteensopivuutta varten eri laitteiden ja näyttökokojen kanssa.
 • SaaS-sovellus, et tarvitse omaa asennusta
 • Myös on-premise asennus mahdollista, kysy erikseen
 • Sovellus ja sen tiedot säilytetään EU:n alueella (Suomi)
 • Jokainen instassi omassa tietokannassaan